2017_travel_header_mufc_england_v2_1920x500

Bortekamper / finalebilletter

Bortekamper:

Vil du oppleve Manchester United på bortebane?

Manchester United får en kvote på vanligvis mellom 2000 og 3000 billetter til bortekamper i Premier League. Det er innehavere av sesongkort og Executive kort som kan søke klubben om disse.

Kun personlige innehavere av sesongkort får søke, og har man flere kort registrert på samme navn tillater ikke klubben mer enn én søknad per navn. Søker man om bortebillett på et privat sesongkort er det heller ikke lov å overføre eller videreselge en bortebillett fra en person, til en annen. Begge disse reglene er for å hindre svartebørsaktivitet på de ettertraktede bortebillettene.

Supporterklubben har våre sesongkort i samme navn, og det betyr at vi dessverre ikke får søkt på bortebilletter på våre ordinære sesongkort.

I tillegg til våre sesongkort har Supporterklubben 10 executive kort i West International Suite, og på disse kan vi fortsatt søke om bortebilletter. Her kan vi også overføre billett fra registrert navn til et annet navn, såfremt vedkommende er medlem i MUFC England. Vi søker på disse kortene til hver bortekamp, og normalt får vi da fra 0 til 4 billetter på våre executive kort.

Søkeperioden hos Manchester United finner sted cirka fem uker før kamp, med loddtrekning og tildeling cirka én måned før. Er vi heldige og blir trukket ut legger vi ut søkeskjema på united.no, og da med relativt kort søkefrist. Vi har 48 timer på oss fra loddtrekningen i Manchester til vi må bekrefte hvem som skal benytte billettene.

Tildeling av bortebilletter skjer etter et lojalitetsprinsipp hvor vi prioriterer medlemmer som benytter seg (ofte) av Supporterkubbens sesongkort på Old Trafford foran medlemmer som sjelden eller aldri gjør dette.

Bortebilletter til eventuelle kamper i Europa har vi dessverre ikke mulighet å søke på.

Finalebilletter:

Dersom Manchester United kvalifiserer seg til hjemlige finaler eller finaler i Europa så ventes det svært stor etterspørsel etter billetter. Det er da slik at United som finalelag vil få en billettkvote til kampen, og det vil være mulig å søke på disse billettene hos United. Men hvem som helst kan ikke søke. Det er visse kriterier som må oppfylles for å ha mulighet til å nå fram i søkeprosessen hos Manchester United, og disse vil kunne variere fra finale til finale.

Supporterklubben vil søke på de sesongkortene som da kvalifiserer alt etter hvilke kriterier som må oppfylles. Erfaringsmessig har vi svært få kort som vil kvalifiserer til eventuelle finalebilletter.

De billettene Supporterklubben får vil våre medlemmer kunne søke på etter visse kriterier. Kriteriene vi da setter er i størst mulig grad da en tilpasning av kriteriene Manchester United setter ved sin tildeling. Erfaringsmessig tildeles finalebilletter da til medlemmer som har reist flest ganger med Supporterklubben gjennom aktuell sesong.

For øvrige spørsmål angående borte-/finalebilletter og søkeprosedyrer kontakt klubbkontoret på telefon +47 55302770 mellom klokken 10.00 – 15.00