2017_travel_header_mufc_england_v2_1920x500

Vilkår MUSCS Travel AS sesongen 2017/18

MANCHESTER UNITED SUPPORTERS CLUB SCANDINAVIA TRAVEL AS står som ansvarlig arrangør for turer til Manchester og Old Trafford. Selskapet er sikret gjennom Reisegarantifondet.

Vilkår kjøp av Flypakke av MUSCS Travel AS sesongen 2017/2018:

Loven om pakkereiser gir arrangøren mulighet for å ha avvikende regler når arrangøren kan påvise å være underlagt strengere regler fra sine underleverandører. På våre fotballturer gjelder følgende avvikende regler:

Alle reisende må være medlem i MUSCS og MUFC England, og alle reisende må være registrert inne på Min Manchester-tur senest syv dager etter bestilling. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen uten refusjon av depositum dersom ikke denne registreringen er gjennomført innenfor fristen. Dersom man ikke er medlem i MUFC England vil man gjennom bestillingsprosessen meldes inn i MUFC England på medlemskapstypen Membership Lite, og betaling skjer da som en del av bestillingen av tur/billett. Det forutsettes at hovedbestiller har innhentet aksept fra alle de vedkommende bestiller for, og da at man hefter for det antallet bestillingen gjelder for.

Alle våre Flypakker er fredag-mandag for helgekamper dersom annet ikke er oppgitt. Unntaksvis arrangerer vi Flypakke også til midtukekamper.

Depositum er 30 % av totalsummen på bestillingen, og dette må betales på kort ved bestilling.

Eventuelle endringer av bestilling kan gjøres om aktuell tur ennå har ledig kapasitet fram til 8 uker før kamp. Endring av navn på flybillett etter at billett er utstedt har et gebyr på Nkr 600 pr billett som endres. Ingen endring av navn på flybillett kan gjøres nærmere enn 4 dager før avreise.

Forfall restbeløp 6-8 uker før kamp. Forfallsdato kan i enkelte tilfeller endres av MUSCS Travel AS sine underleverandører. Om så skjer vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.

Kundens rett til å avbestille Flypakke:

 • Fram til forfall restbeløp kan du avbestille reisen. Depositum er da tapt.
 • Avbestilling etter forfall restbeløp blir belastet med reisens fulle pris.
 • Eventuelle avbestillinger skal gjøres via Min Manchester-tur.

Kundens rettigheter ved endring av kamptidspunkt:

Ved endring av kamptidspunkt til hvilket som helst klokkeslett lørdag eller søndag:

 • Du har ingen rettigheter til avbestilling eller refusjon utover det som er nevnt under «Kundens rett til å avbestille Flypakke».

Ved endring av kamptidspunkt til mandag eller helt ut av helg av kamp gjelder følgende betingelser for Flypakke:

 • Du kan forlenge hotelloppholdet med en ekstra natt mot et pristillegg. Dersom det ikke er kapasitet på valgt hotell vil alternativt hotell framskaffes. Det er mulig hjemreisen da må skje fra en annen flyplass i England. Vi dekker i disse tilfellene busstransport til aktuell flyplass.
 • Du kan avbestille hele turen, men du kan ikke påregne refusjon av depositum.

Dersom en kamp blir avlyst etter at du har påbegynt reisen, vil MUSCS Travel AS refundere verdien av kampbilletten, eller eventuelt tilby tilstedeværelse på annen kamp i omegn.

Plassering av billetter på Old Trafford:

Det er MUSCS Travel AS sine sesongkort som blir benyttet på kampene. Det er ikke mulig å reservere bestemte seter/områder ved bestilling. Vi gjør vårt ytterste for at de som er samlet på en bestilling (eller på annen måte reiser sammen) får sitte samlet under kampen.  Barn i følge med voksne vil alltid bli plassert sammen.

Vilkår kjøp av Hotellpakke av MUSCS Travel AS sesongen 2017/2018:

Loven om pakkereiser gir arrangøren mulighet for å ha avvikende regler når arrangøren kan påvise å være underlagt strengere regler fra sine underleverandører. På våre fotballturer gjelder følgende avvikende regler:

Alle reisende må være medlem i MUSCS og MUFC England, og alle reisende må være registrert inne på Min Manchester-tur senest syv dager etter bestilling. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen uten refusjon av depositum dersom ikke denne registreringen er gjennomført innenfor fristen. Dersom man ikke er medlem i MUFC England vil man gjennom bestillingsprosessen meldes inn i MUFC England på medlemskapstypen Membership Lite, og betaling skjer da som en del av bestillingen av tur/billett. Det forutsettes at hovedbestiller har innhentet aksept fra alle de vedkommende bestiller for, og da at man hefter for det antallet bestillingen gjelder for.

Alle våre hotellpakker er i utgangspunktet fredag-mandag for helgekamper, mandag-onsdag for tirsdagskamper, og tirsdag-torsdag for onsdagskamper, og onsdag – fredag for torsdagskamper.

Depositum er 30 % av totalsummen på bestillingen, og dette må betales på kort ved bestilling.

Eventuelle endringer av bestilling kan gjøres om aktuell tur ennå har ledig kapasitet fram til 8 uker før kamp. NB: endring ankomst-/avreisedato vil være avhengig av kapasitet på hotellet, og inkluderer da i tillegg eventuelle økte kostnader/redusert totalpris utfra antall hotelldøgn som velges i forhold til Hotellpakkens utgangspunkt . Endringer til færre hotelldøgn etter 8 uker før kamp kan man ikke påregne reduksjon i sluttfaktura.

Forfall restbeløp 6-8 uker før kamp. Forfallsdato kan i enkelte tilfeller endres av MUSCS Travel AS sine underleverandører. Om så skjer vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.

Kundens rett til å avbestille Hotellpakke:

 • Fram til forfall restbeløp kan du avbestille reisen. Depositum er da tapt.
 • Avbestilling etter forfall restbeløp vil bli belastet med reisens fulle pris.
 • Eventuelle avbestillinger skal gjøres via Min Manchester-tur.

Kundens rettigheter ved endring av kamptidspunkt:

Ved endring av kamptidspunkt til fredag eller hvilket som helst klokkeslett lørdag eller søndag:

 • Du har ingen rettigheter til avbestilling eller refusjon utover de nevnt under «Kundens rett til å avbestille Hotellpakke».

Ved endring av kamptidspunkt til mandag eller helt ut av helg gjelder følgende betingelser for Hotellpakke:

 • Du kan endre ankomst og avreise slik at opprinnelig bestilt antall hotelldøgn opprettholdes. Dette medfører da ikke ekstra kostnader. NB: avhengig av at hotellet har kapasitet.
 • Du kan forlenge hotelloppholdet med en/flere ekstra natt/netter mot et pristillegg. NB: avhengig av at hotellet har kapasitet.
 • Du kan avbestille hele turen, men du kan ikke påregne refusjon av depositum.

Dersom en kamp blir avlyst etter at du har påbegynt reisen, vil MUSCS Travel AS refundere verdien av kampbilletten, eller eventuelt tilby tilstedeværelse på annen kamp i omegn.

Vårt ansvarsområde:

Våre hotellpakker inkluderer ikke flybilletter. MUSCS Travel AS har ikke noe ansvar for de produkter du eventuelt måtte ha kjøpt andre steder. Har du kjøpt for eksempel flybillett hos en annen leverandør, har ikke MUSCS Travel AS noe økonomisk ansvar dersom en slik flybillett vil måtte endres eller avbestilles, eller fører til at du ikke kommer deg til Manchester og dermed ikke får benyttet Hotellpakken. Dette gjelder uansett årsaksforhold.

Plassering av billetter på Old Trafford:

Det er MUSCS Travel AS sine sesongkort som blir benyttet på kampene. Det er ikke mulig å reservere bestemte seter/områder ved bestilling. Vi gjør vårt ytterste for at de som er samlet på en bestilling (eller på annen måte reiser sammen) får sitte samlet under kampen. Barn i følge med voksne vil alltid bli plassert sammen.

Vilkår kjøp av Kun kampbillett av MUSCS Travel AS sesongen 2017/2018:

Alle reisende må være medlem i MUSCS og MUFC England, og alle reisende må være registrert inne på Min Manchester-tur senest syv dager etter bestilling. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen uten refusjon av depositum dersom ikke denne registreringen er gjennomført innenfor fristen. Dersom man ikke er medlem i MUFC England vil man gjennom bestillingsprosessen meldes inn i MUFC England på medlemskapstypen Membership Lite, og betaling skjer da som en del av bestillingen av tur/billett. Det forutsettes at hovedbestiller har innhentet aksept fra alle de vedkommende bestiller for, og da at man hefter for det antallet bestillingen gjelder for.

Det antall billetter som bestilles betales i sin helhet i ved bestilling.

Kundens rett til å avbestille Kun kampbillett uansett årsak:

 • Fram til 1 mnd før kamp kan billetten avbestilles mot et gebyr på 50 % av billettens pris.
 • Nærmere enn 1 mnd før kamp refunderes ingenting uansett årsak.

Eventuelle avbestillinger skal gjøres via Min Manchester-tur.

Dersom en kamp blir avlyst etter at du har påbegynt reisen, vil MUSCS Travel AS refundere verdien av kampbilletten, eller eventuelt tilby tilstedeværelse på annen kamp i omegn.

Vårt ansvarsområde:

Det er Kun kampbillett du kjøper av MUSCS Travel AS. MUSCS Travel AS har ikke noe ansvar for de produkter du eventuelt måtte ha kjøpt andre steder i forbindelse med kjøpet av Kun kampbillett. Har du kjøpt for eksempel flybillett og/eller hotell hos en annen leverandør, har ikke MUSCS Travel AS noe økonomisk ansvar dersom dette vil måtte endres eller avbestilles. Dette gjelder uansett årsaksforhold.

Plassering av billetter på Old Trafford:

Det er MUSCS Travel AS sine sesongkort som blir benyttet på kampene. Det er ikke mulig å reservere bestemte seter/områder ved bestilling. Vi gjør vårt ytterste for at de som er samlet på en bestilling (eller på annen måte reiser sammen) får sitte samlet under kampen. Barn i følge med voksne vil alltid bli plassert sammen.