Vilkår kjøp av Flypakke av MUSCS Travel AS sesongen 2018/2019:

Loven om pakkereiser gir arrangøren mulighet for å ha avvikende regler når arrangøren kan påvise å være underlagt strengere regler fra sine underleverandører. På våre fotballturer gjelder følgende avvikende regler:

Alle reisende må være medlem i MUSCS og MUFC England, og alle reisende må være registrert inne på Min Manchester-tur senest syv dager etter bestilling. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen uten refusjon av depositum dersom ikke denne registreringen er gjennomført innenfor fristen. Eventuelle innmeldinger for medreisende kan gjøres via Min Manchester-tur, og betaling skjer da som en del av bestillingen av tur/billett. Det forutsettes at hovedbestiller har innhentet aksept fra alle de vedkommende bestiller for, og da at man hefter for det antallet bestillingen gjelder for.

Alle våre Flypakker er fredag-mandag for helgekamper dersom annet ikke er oppgitt. Unntaksvis arrangerer vi Flypakke også til midtukekamper.

Depositum er 30 % av totalsummen på bestillingen, og dette må betales på kort ved bestilling.

Forfall restbeløp er 6-8 uker før kamp. Forfallsdato kan i enkelte tilfeller endres av MUSCS Travel AS sine underleverandører. Om så skjer vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.

Kundens rett til å avbestille Flypakke:

 • Fram til 70 dager før oppsatt kampdato kan du avbestille reisen. Depositum er da tapt.
 • Avbestilling mellom 70 dager og 30 dager før oppsatt kampdato vil belastes med 50 % av reisens totalpris.
 • Avbestilling nærmere enn 30 dager før opppsatt kampdato vil belastes med reisens fulle pris.
 • Eventuelle foretatte innmeldinger i MUSCS og/eller MUFC England refunderes ikke uavhengig av når eventuell avbestilling gjøres.
 • Eventuelle avbestillinger skal gjøres via Min Manchester-tur.

Kundens rett til å overdra Flypakke til en annen person:

 • Flypakke kan ikke videreselges i andre kanaler. Dersom dette forsøkes/skjer forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen uten refusjon av innbetalt beløp.
 • Flypakke kan overdras til en annen person via Supporterklubben, og da til pakkens pålydende pris samt øvrige betingelser uten ekstra kostnad inntil flybillett er utskrevet. Overdragelse til annen person etter at flybillett er utstedt kan skje fram til en uke før avreise mot et gebyr på NOK 600,-

Kundens rettigheter ved endring av kamptidspunkt:

Ved endring av kamptidspunkt til hvilket som helst klokkeslett lørdag eller søndag:

 • Du har ingen rettigheter til avbestilling eller refusjon utover det som er nevnt under «Kundens rett til å avbestille Flypakke».

Ved endring av kamptidspunkt til mandag eller helt ut av helg av kamp gjelder følgende betingelser for Flypakke:

 • Du kan forlenge hotelloppholdet med en ekstra natt mot et pristillegg. Dersom det ikke er kapasitet på valgt hotell vil alternativt hotell framskaffes. Det er mulig hjemreisen da må skje fra en annen flyplass i England. Vi dekker i disse tilfellene busstransport til aktuell flyplass.
 • Du kan avbestille hele turen senest tre dager etter at kampen har fått bekreftet kampdato, men depositum er da tapt.

Dersom en kamp blir avlyst etter at du har påbegynt reisen, vil MUSCS Travel AS refundere verdien av kampbilletten, eller eventuelt tilby tilstedeværelse på annen kamp i omegn.

Plassering av billetter på Old Trafford:

Det er MUSCS Travel AS sine sesongkort som blir benyttet på kampene. Det er ikke mulig å reservere bestemte seter/områder ved bestilling. Vi gjør vårt ytterste for at de som er samlet på en bestilling (eller på annen måte reiser sammen) får sitte samlet under kampen.  Barn i følge med voksne vil alltid bli plassert sammen.

Vilkår kjøp av Hotellpakke av MUSCS Travel AS sesongen 2018/2019:

Loven om pakkereiser gir arrangøren mulighet for å ha avvikende regler når arrangøren kan påvise å være underlagt strengere regler fra sine underleverandører. På våre fotballturer gjelder følgende avvikende regler:

Alle reisende må være medlem i MUSCS og MUFC England, og alle reisende må være registrert inne på Min Manchester-tur senest syv dager etter bestilling. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen uten refusjon av depositum dersom ikke denne registreringen er gjennomført innenfor fristen. Eventuelle innmeldinger for medreisende kan gjøres via Min Manchester-tur, og betaling skjer da som en del av bestillingen av tur/billett. Det forutsettes at hovedbestiller har innhentet aksept fra alle de vedkommende bestiller for, og da at man hefter for det antallet bestillingen gjelder for.

Alle våre hotellpakker er i utgangspunktet fredag-mandag for helgekamper, mandag-onsdag for tirsdagskamper, og tirsdag-torsdag for onsdagskamper, og onsdag – fredag for torsdagskamper.

Depositum er 30 % av totalsummen på bestillingen, og dette må betales på kort ved bestilling.

Eventuelle endringer av bestilling kan gjøres om aktuell tur ennå har ledig kapasitet fram til 8 uker før kamp. NB: endring ankomst-/avreisedato vil være avhengig av kapasitet på hotellet, og inkluderer da i tillegg eventuelle økte kostnader/redusert totalpris utfra antall hotelldøgn som velges i forhold til Hotellpakkens utgangspunkt . Endringer til færre hotelldøgn etter 8 uker før kamp kan man ikke påregne reduksjon i sluttfaktura.

Forfall restbeløp 6-8 uker før kamp. Forfallsdato kan i enkelte tilfeller endres av MUSCS Travel AS sine underleverandører. Om så skjer vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.

Kundens rett til å avbestille Hotellpakke:

 • Fram til 70 dager før oppsatt kampdato kan du avbestille reisen. Depositum er da tapt.
 • Avbestilling mellom 70 dager og 30 dager før oppsatt kampdato vil belastes med 50 % av reisens totalpris.
 • Avbestilling nærmere enn 30 dager før opppsatt kampdato vil belastes med reisens fulle pris.
 • Eventuelle foretatte innmeldinger i MUSCS og/eller MUFC England refunderes ikke uavhengig av når eventuell avbestilling gjøres.
 • Eventuelle avbestillinger skal gjøres via Min Manchester-tur.

Kundens rett til å overdra Hotellpakke til en annen person:

 • Hotellpakke kan ikke videreselges i andre kanaler. Dersom dette forsøkes/skjer forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen uten refusjon av innbetalt beløp.
 • Hotellpakke kan overdras til en annen person via Supporterklubben, og da til pakkens pålydende pris samt øvrige betingelser uten ekstra kostnad inntil en uke før kamp.

Kundens rettigheter ved endring av kamptidspunkt:

Ved endring av kamptidspunkt til fredag eller hvilket som helst klokkeslett lørdag eller søndag:

 • Du har ingen rettigheter til avbestilling eller refusjon utover de nevnt under «Kundens rett til å avbestille Hotellpakke».

Ved endring av kamptidspunkt til mandag eller helt ut av helg gjelder følgende betingelser for Hotellpakke:

 • Du kan senest tre dager etter bekreftet kampdato endre ankomst og avreise slik at opprinnelig bestilt antall hotelldøgn opprettholdes uten endring i kostnader om hotellet har kapasitet. Eventuell tilgjengelighet til en høyere pris vil bli formidlet før forpliktende aksept gis.
 • Du kan senest tre dager etter bekreftet kampdato forlenge hotelloppholdet med en/flere ekstra natt/netter mot et pristillegg. NB: avhengig av at hotellet har kapasitet.
 • Du kan senest tre dager etter bekreftet kampdato avbestille hele turen, men du kan ikke påregne refusjon av depositum.

Dersom en kamp blir avlyst etter at du har påbegynt reisen, vil MUSCS Travel AS refundere verdien av kampbilletten, eller eventuelt tilby tilstedeværelse på annen kamp i omegn.

Vårt ansvarsområde:

Våre hotellpakker inkluderer ikke flybilletter. MUSCS Travel AS har ikke noe ansvar for de produkter du eventuelt måtte ha kjøpt andre steder. Har du kjøpt for eksempel flybillett hos en annen leverandør, har ikke MUSCS Travel AS noe økonomisk ansvar dersom en slik flybillett vil måtte endres eller avbestilles, eller fører til at du ikke kommer deg til Manchester og dermed ikke får benyttet Hotellpakken. Dette gjelder uansett årsaksforhold.

Plassering av billetter på Old Trafford:

Det er MUSCS Travel AS sine sesongkort som blir benyttet på kampene. Det er ikke mulig å reservere bestemte seter/områder ved bestilling. Vi gjør vårt ytterste for at de som er samlet på en bestilling (eller på annen måte reiser sammen) får sitte samlet under kampen. Barn i følge med voksne vil alltid bli plassert sammen.

Vilkår kjøp av Kun kampbillett av MUSCS Travel AS sesongen 2018/2019:

Alle reisende må være medlem i MUSCS og MUFC England, og alle reisende må være registrert inne på Min Manchester-tur senest syv dager etter bestilling. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen uten refusjon av depositum dersom ikke denne registreringen er gjennomført innenfor fristen. Eventuelle innmeldinger for medreisende kan gjøres via Min Manchester-tur, og betaling skjer da som en del av bestillingen av tur/billett. Det forutsettes at hovedbestiller har innhentet aksept fra alle de vedkommende bestiller for, og da at man hefter for det antallet bestillingen gjelder for.

Det antall billetter som bestilles betales i sin helhet i ved bestilling, mens eventuelle innmeldinger i MUSCS og/eller MUFC England faktureres i forlengelsen av at alle reisende er lagt inn på bestillingen.

Kundens rett til å avbestille Kun kampbillett uansett årsak:

 • Fram til 1 mnd før kamp kan billetten avbestilles mot et gebyr på 50 % av billettens pris.
 • Nærmere enn 1 mnd før kamp refunderes ingenting uansett årsak.
 • Eventuelle foretatte innmeldinger i MUSCS og/eller MUFC England refunderes ikke uavhengig av når eventuell avbestilling gjøres.
 • Eventuelle avbestillinger skal gjøres via Min Manchester-tur.

Dersom en kamp blir avlyst etter at du har påbegynt reisen, vil MUSCS Travel AS refundere verdien av kampbilletten, eller eventuelt tilby tilstedeværelse på annen kamp i omegn.

Kundens rett til å overdra Kun kampbillett til en annen person:

 • Kun kampbillett kan ikke videreselges i andre kanaler. Dersom dette forsøkes/skjer forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen uten refusjon av innbetalt beløp.
 • Kun kampbillett kan overdras til en annen person via Supporterklubben, og da til pakkens pålydende pris samt øvrige betingelser uten ekstra kostnad inntil en uke før kamp.

Vårt ansvarsområde:

Det er Kun kampbillett du kjøper av MUSCS Travel AS. MUSCS Travel AS har ikke noe ansvar for de produkter du eventuelt måtte ha kjøpt andre steder i forbindelse med kjøpet av Kun kampbillett. Har du kjøpt for eksempel flybillett og/eller hotell hos en annen leverandør, har ikke MUSCS Travel AS noe økonomisk ansvar dersom dette vil måtte endres eller avbestilles. Dette gjelder uansett årsaksforhold.

Plassering av billetter på Old Trafford:

Det er MUSCS Travel AS sine sesongkort som blir benyttet på kampene. Det er ikke mulig å reservere bestemte seter/områder ved bestilling. Vi gjør vårt ytterste for at de som er samlet på en bestilling (eller på annen måte reiser sammen) får sitte samlet under kampen. Barn i følge med voksne vil alltid bli plassert sammen.